Vítejte na stránkách


Již skoro deset let díky Vaší důvěře naše projekční kancelář pracuje v této oblasti. A protože jsme si uvědomili, že není možné, aby naše práce skončila předáním projektu, zajímá nás i realizace a proto uvádíme realizační firmu schopnou splnit Vaše požadavky. To však nestačí. Provoz propanového systému je dražší co do ceny za jednotku o proti zemnímu plynu. A proto je nutné mít na zřeteli také spotřebu ne však ve jmenovateli s pocitem, že v zásobníku zbývá 20 % a to znamená úspornější režim, nebo sáhnout hlouběji do peněženky. To pak, ale vede k zamyšlení jestli námi doporučená instalace byla správná, jestli způsob vytápění je úměrný možnostem zákazníka. Odpověď zní ano, pouze vstupní náklady jsou možná větší a při volbě správného dodavatele plynu se stává vytápění únosné a tím i pohodlné. Proto, aby jste mohli lépe využívat investované prostředky do vytápění navrhneme Vám i optimálního dodavatele plynu, dle okolností, které jej profilují na našem trhu.